Kadra pedagogiczna

mgr Bożena Kowalczyk-Pytel

DYREKTOR SZKOŁY
Język polski
Terapia pedagogiczna

mgr Beata Barszcz

Edukacja wczesnoszkolna
Logopedia
Terapia pedagogiczna

mgr Małgorzata Basaj

Biologia
Wychowanie fizyczne
Technika

mgr Agnieszka Bul

Biologia
Język mniejszości narodowej – język niemiecki
Język obcy nowożytny – język niemiecki
Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej
Wychowanie przedszkolne

mgr Eryka Czaja

Edukacja wczesnoszkolna
Terapia pedagogiczna

mgr Barbara Dziadek

Religia

mgr Jerzy Farys

Historia
Geografia
Wiedza o społeczeństwie

mgr Ewa Gancarz

Fizyka
Chemia

Jadwiga Korzec

Świetlica szkolna

mgr Andrzej Kubiczek

Informatyka
Muzyka

mgr Małgorzata Matysek

Matematyka
Przyroda

mgr Katarzyna Moch

Wychowanie przedszkolne

mgr Anna Pikos

Język angielski
Język mniejszości narodowej – język niemiecki
Język obcy nowożytny – język niemiecki
Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

mgr Mariola Podbrożny

Doradztwo zawodowe
Pedagog szkolny

ks. mgr Leszek Rygucki

Religia

mgr Ewelina Słowikowska

Edukacja wczesnoszkolna
Terapia pedagogiczna

mgr Aniela Szajca

Biblioteka szkolna

mgr Zuzanna Tomsa-Kubiczek

Język polski
Plastyka
Logopedia
Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Sabina Wiecha

Edukacja dla bezpieczeństwa

Skip to content