Oferta PSP w Ligocie Turawskiej na rok szkolny 2023/2024

W ramach zajęć pozalekcyjnych proponujemy:

 • Koło Miłośników Nauki przeznaczone dla uczniów kl. I-III,
 • Koło Miłośników Języka Polskiego kl. IV-VI,
 • Kółko języka angielskiego dla kl. V-VII,
 • Koło języka angielskiego dla kl. IV,
 • Koło języka niemieckiego dla kl. I-II,
 • Koło języka niemieckiego dla kl. III-IV,
 • W ramach projektu Deutsch AG – zajęcia języka niemieckiego dla uczniów kl. IV-V.

Ponadto zapewniamy:

 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 7.45,
 • opiekę dydaktyczno-wychowawczą w świetlicy szkolnej w godzinach 7.30-8.30 oraz 13.15-16.15,
 • możliwość udziału w zintegrowanej mszy szkolnej dla uczniów z Ligoty Turawskiej, Kadłuba Turawskiego i Zakrzowa Turawskiego,
 • opiekę logopedy,
 • opiekę psychologa,
 • opiekę pedagoga specjalnego,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • opiekę pielęgniarki – w tym fluoryzację,
 • możliwość spożycia obiadu w formie miesięcznego abonamentu lub wybiórczo w formie cateringu.

Udostępniamy uczniom:

 • wyposażone sale lekcyjne,
 • zastępczą salę gimnastyczną,
 • pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości”,
 • pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”,
 • nowoczesne monitory multimedialne,
 • bibliotekę szkolną,
 • pracownię informatyczną.

Organizujemy cykliczne imprezy szkolne m.in.:

 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,
 • Miedzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny”,
 • Dzień Muzyki,
 • Jasełka,
 • Dzień Wiosny,
 • Dzień Ziemi,
 • Konkursy przedmiotowe,
 • Udział w konkursach plastycznych,
 • Wycieczki szkolne jednodniowe oraz kilkudniowe,
 • Liczne imprezy okolicznościowe.
Skip to content