Planowane terminy zebrań/konsultacji z rodzicami

14.09.2023 r. (czwartek), godz. 17.00Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów:
– sprawy organizacyjne
– przypomnienie najważniejszych zapisów statutowych (wymagania edukacyjne, zasady oceniania uczniów),
– wybór przedstawicieli klas do Rady Rodziców,
– informacje na temat e-dziennika.
24.10.2023 r. (wtorek), godz. 17.00Konsultacje z nauczycielami:
– postępy w nauce,
– frekwencja,
– sprawy bieżące.
14.12.2023 r. (czwartek), godz. 17.00Spotkanie z wychowawcami:
– informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze.
11.01.2024 r. (czwartek), godz. 17.00Spotkanie z wychowawcami:
– wyniki klasyfikacji za I półrocze,
– sprawy klasowe.
21.03.2024 r. (czwartek), godz. 17.00Konsultacje z nauczycielami:
– bieżące postępy w nauce,
– sprawy klasowe.
14.05.2024 r. (wtorek), godz. 17.00Podsumowanie pracy:
– informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na II półrocze.
Skip to content