SKO Konto dla Rady Rodziców

Nr konta: 51 1020 3668 0000 5102 0557 3011

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko dziecka / dzieci
  • klasę

Odpłatność:

  • 1 dziecko w szkole – 70 zł
  • 2 dzieci w szkole – 80 zł
  • 3 i więcej dzieci w szkole – 90 zł
Skip to content