Sprzątanie świata

22 kwietnia uczniowie klas IV-VIII w drodze na zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” promującej ideę nieśmiecenia w naturze. Akcja ta była wspólną lekcją poszanowania środowiska oraz doskonałą okazją do edukacji na temat odpadów oraz inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Pogoda nam dopisała i wspólnymi siłami posprzątaliśmy NASZ mały kawałek świata.

Małgorzata Matysek

Skip to content